Criteria waar steunaanvragen moeten voldoen

De criteria waaraan de aanvragen moeten voldoen:

  • De ondersteuning staat alleen open voor mensen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar;
  • De ondersteuning staat alleen open voor mensen die woonachtig of werkzaam zijn in de Drechtsteden;
  • De aanvragen moeten werk en/of scholing gerelateerd zijn;
  • De aanvragen worden pas in behandeling genomen nadat eerst aanspraak is gemaakt op voorzieningen als bijzondere bijstand, WMO en zorgverzekering;
  • De steunaanvragen bedragen minimaal € 500 en maximaal € 1500;
  • De ondersteuning is alleen bestemd voor personen die drugs, gok- of alcoholverslavingsvrij zijn;
  • De ondersteuning is beperkt tot een materiele investering en is dus nadrukkelijke geen geldelijke steun of om openstaande schulden op te lossen;
  • De ondersteuning heeft altijd een incidenteel karakter;
  • De ondersteuning mag alleen worden besteed waarvoor de ondersteuning is aangevraagd;

Het bestuur van de stichting heeft de bevoegdheid de criteria en de wijze van aanvragen in de loop der jaren aan te passen.